Rogers Online Zoo

Wilde Cavia

Wilde Cavia

Wilde Cavia

Nederlandse naam: Wilde Cavia
Deutsche name: Gemeine oder Wildmeerschweinchen
English name: Brazilian Guinea Pig
Latijnse naam: Cavia aperea

Land van herkomst: Brazilië, Equador, Paraguay, Chili, Colombia, Uruguay, Argentinië, Peru Bolivia, Venezuela

Omschrijving:
Wilde Cavia’s zijn echte groepsdieren. Deze groepjes bestaan uit één mannelijke leider, ook wel alfa beer genoemd en verschillende vrouwtjes (zeug) met jongen (biggen). Deze dieren hebben geen territorium waardoor er meerdere groepen naast elkaar kunnen leven. Maar de beren beschermen wel hun harem. Jonge wilde Cavia’s zijn nestvlieders. Dat wil zeggen dat ze direct met de groep mee kunnen lopen. Door de lange draagtijd van een Cavia van 70 dagen, worden de jongen volledig met vacht, open ogen en open oren geboren en kunnen ze ook al vast voedsel tot zich nemen. Na de geboorte van de jongen kunnen de zeugjes gelijk weer gedekt worden waardoor cavia’s relatief veel jongen kunnen krijgen. Dat mag ook wel want cavia’s zijn prooidieren waar veel roofdieren op jagen. De jonge mannen worden door de alfa beer na drie maanden uit de groep verdreven. Ze vormen dan een gevaar voor de alfabeer omdat cavia’s al vrij jong geslachtsrijp zijn. Cavia’s fourageren voornamelijk in de schemer en in de nacht. Ze eten grassen, kruiden, bladeren, vruchten, zaden en ander plantaardig materiaal. Maar insecten, dode dieren en eieren worden ook genuttigd. Cavia’s graven zelf geen holen maar maken gebruik van holen van andere dieren. Als Wilde Cavia’s gegrepen worden door roofdieren laat hun vacht voor een deel los. Hiermee proberen ze de belager op het verkeerde been te zetten door hun het gevoel te geven dat ze de cavia gevangen hebben. Maar in werkelijkheid is het gewoon een deel van hun vacht. 

Advertenties