Rogers Online Zoo

Ree

Ree

Ree

Nederlandse naam: Europese ree
Deutsche name: Reh oder Europäisches Reh
English name: Roe Deer
Latijnse naam: Capreolus capreolus

Biotoop: bossen, graslanden, landbouwgronden

Land van herkomst: Europa

Omschrijving:
De Europese ree is een echte fijnproever. Zijn voorkeur gaat uit naar bessen, bramen, jonge twijgen, bladknoppen en jonge loten van struiken en coniferen, kruiden, bladeren, grassen, noten, paddenstoelen en landbouwgewassen. Reeën behoren tot de evenhoevigen. Ze worden gekenmerkt door een even aantal tenen. Aan de twee middelste tenen zitten hoeven. Als enige evenhoevige kent de ree een verlengde draagtijd. De bronsttijd is in juli en augustus en de draagtijd is tien en een halve maand. Maar in de eerste periode  van de dracht deelt de bevruchte eicel zich waarna het tot rust komt. Pas na 150 dagen (in december) gaat de deling verder en ontwikkelen de embryo´s zich verder. De reden voor deze verlenging is dat de jongen in een gunstig jaargetij geboren worden (eind mei) en niet midden in de winter. Hindes (vrouwen) die tijdens de bronst (paringstijd) niet goed gedekt worden krijgen in december nog een cyclus en zij hebben geen verlengde draagtijd. Vaak wordt er tweeling kalfjes geboren maar een eenling of uitzonderlijk een drieling komt ook voor. Reeën hebben veel vijanden. De lynx, wolf en bruine beer weten een ree wel te vangen. Kalfjes zijn ook kwetsbaar voor arenden, vossen en wilde zwijnen. Om zich te beschermen tegen deze vijanden in de eerste weken van hun leven leggen de moeders hun kalveren af (de term is “afleggen”). Dit wil zeggen dat de jongen in een ondiepe kuil schuilen. Doordat ze praktisch geen geur afgeven, niet bewegen en geen geluid maken kunnen roofdieren de jonge Ree niet vinden. Het is dus een goede manier van camouflage. Terwijl het jong “afgelegd” ligt graast de moeder om voldoende melk te kunnen produceren. Geregeld zoekt ze haar jongen op om ze melk te geven. Het gebeurd veel dat mensen afgelegde kalveren vinden en dan denken dat ze verstoten zijn. Dit is dus niet het geval. Maar door aanraking van de mens loopt het jong wel grote risico verstoten te worden. Jonge kalveren kun je daarom beter met rust laten. Net zoals bij het edelhert ontwikkeld bij de bok van de ree een gewei. Maar dit gewei wordt niet groter dan een “zes-ender” en zegt nadat het gewei volgroeid is niets over de leeftijd. Doordat het gewei zo klein blijft is de ree beter in staat om door dichter struikgewas te lopen omdat hij niet overal achter blijft haken.

Advertenties