Rogers Online Zoo

Roodhalsgans

Roodhalsgans

Roodhalsgans

Nederlandse naam: Roodhalsgans
Deutsche name: Rothalsgans
English name: Red-breasted Goose
Latijnse naam: Branta ruficollis

Biotoop: Vochtige graslanden, toendra

Land van herkomst: Noordelijk Europa, Siberië, Rusland, Bulgarije, Roemenië

Omschrijving:
Deze bontgekleurde ganzen broeden, ondanks het gevaar voor hun jongen, vaak in de buurt van roofvogelnesten. Als de roofvogels jongen hebben verdedigen ze hun nest tegen poolvossen en andere ongewenste rovers. Hierdoor kunnen de ganzen relatief rustig broeden en hoeven ze niet bang te zijn voor rovers. Alleen als de jongen uitgekomen zijn moeten ze een gevaarlijke tocht afleggen om aan de roofvogel te ontsnappen. Maar dit is veiliger dan de andere rovers. Jonge roodhalsganzen kunnen al na zes weken vliegen. Ze maken zich dan op voor de lange trek naar het zuiden. Deze ganzen eten voornamelijk grassen, kruiden en waterplanten, maar ook insecten als ze jongen hebben.

Advertenties