Rogers Online Zoo

Pijlstaarteend

Pijlstaarteend

Pijlstaarteend

Nederlandse naam: Pijlstaarteend
Deutsche name: Spießente
English name: Pintail or Northern Pintail
Latijnse naam: Anas acuta

Biotoop: waterrijke gebieden

Land van herkomst: Noord- en Midden-Amerika, Europa, Noord-Afrika, Zuid-oost Azie

Omschrijving:
Bij een koppeltje Pijlstaarteenden is het mannetje (woerd) duidelijk te onderscheiden van het vrouwtje (eend). De duidelijk afgetekende woerd valt in zijn vlucht op aan zijn lange spierwitte nek, bruine kop en pijlvormige staart. Maar tijdens de jaarlijkse eclipsrui (het verwisselen van het verenkleed voor nieuwe veren) lijkt hij wel veel meer op de eend. Het verschil is nog wel zichtbaar. De eend lijkt sprekend op de vrouw van de wel bekende wilde eend. Maar wie goed kijkt ziet dat de Pijlstaarteend een donkerdere kop heeft en haar staart loopt puntiger toe als bij de wilde eend. In Nederland broeden Pijlstaarteenden niet zo veel. In noordelijk Europa en Rusland op taiga- en toendragebieden voelen deze dieren zich meer thuis. Het nest bouwen ze tussen het riet. De vrouw valt daar totaal niet op en kan zo rustig broeden. Jonge Pijlstaarteenden voeden zich met waterinsecten die op het wateroppervlakte drijven. Naarmate ze ouder worden gaan ze ook steeds meer plantaardig materiaal tot zich nemen. Deze eenden “grondelen” net als Bergeenden in ondiep water. Maar door hun lange nek zijn ze in staat in iets dieper water hun voedsel te vinden als bijvoorbeeld wilde eenden. Zo heeft elk dier zijn plaats op het water en zitten ze niet in elkaars vaarwater als het gaat om voedsel. Ze eten waterplanten, granen, zaden, insecten, slakken, schaaldieren en kreeftjes.

Advertenties