Rogers Online Zoo

Kleine Rietgans

Kleine Rietgans

Kleine Rietgans

Nederlandse naam: Kleine rietgans
Deutsche name: Kurzschnabelgans oder Kleine Rietgans
English name: Pink-footed Goose
Latijnse naam: Anser brachyrhynchus

Biotoop: plassen en uitgestrekte weilanden

Land van herkomst: Groenland en IJsland

Omschrijving:
Kleine rietganzen komen voor in het koude Groenland en IJsland. Voor hun overwintering trekken deze vogels voornamelijk naar Nederland en eigenlijk alleen maar naar een specifiek gebied in zuidwest Friesland. Nederland is dan ook een belangrijk gebied voor deze dieren. Maar ook in Engeland en België zijn overwinteringgebieden. In de korte zomermaanden op Groenland en IJsland moeten deze dieren snel hun jongen volwassen krijgen. Hun nesten maken ze op moeilijk bereikbare plaatsen als rotsrichels. Elk jaar broed een paartje in het zelfde nest. Ze zijn erg trouw aan hun broedplaats. Ze broeden wel in de veiligheid van de kolonie. In een nest van grassen en dons worden drie tot zeven eieren gelegd. Nadat de kuikens uitgekomen zijn volgroeien deze in twee maanden waarna ze zich opmaken voor de reis naar het zuiden. Als hun nest verstoord wordt zijn ze niet meer in staat om een nieuw nest te beginnen aangezien hun jongen dan niet uitgegroeid zijn om nog voor de winter naar het zuiden te vliegen. Het voedsel van de Kleine rietgans bestaat voornamelijk uit plantaardig materiaal zoals gras, kruiden en mos, maar vlees laten deze dieren niet links liggen. Was de Kleine rietgans rond 1950 een minimale verschijning, nu is hij een veel voorkomend dier. Dit is het gevolg van een verbod op de jacht op dit dier.

Advertenties