Rogers Online Zoo

Hawai Gans

Nederlandse naam: Hawaii gans
Deutsche name: Hawaiigans
English name: Hawaiian goose
Latijnse naam: Branta sandvicensis

Biotoop: Vulkanische hellingen

Land van herkomst: Hawaï

Omschrijving:
Deze gans wordt ook wel Néné genoemd. Deze op Hawaï levende gans heeft kleinere zwemvliezen dan andere ganzen. Deze aanpassing is ontstaan door zijn natuurlijke leefomgeving. Met zijn kleinere zwemvliezen kan hij beter over de rotsachtige vulkanische hellingen lopen. En daarbij zwemt de Hawaii gans maar zelden waardoor hij deze vliezen niet veel nodig heeft. Hun voornaamste voedsel bestaat uit gras, kruiden en andere planten die te vinden zijn op de hellingen van de vulkaan. Ze maken hun nest op moeilijk te vinden plaatsen en door het af te dekken met dons valt hun nest op de vulkanische ondergrond bijna niet op. De populatie van Hawaii ganzen was in de 18e eeuw nog ongeveer 25.000 dieren maar rond 1940 was deze bijna geheel uitgestorven. De oorzaak was doordat de inheemse bevolking van Hawaï de dieren te veel bejaagde. Er waren in die tijd nog maar dertig ganzen in leven. Door deze vogel een “staatsvogel” te maken mocht er niet meer op gejaagd worden. Dit houdt in dat “de staat Hawaii” eigendom is van alle levende Hawaii ganzen over de hele wereld. En de staat Hawaii heeft bepaald dat deze dieren beschermd moeten worden. Geconcerveerd voor de toekomst! Met behulp van fokprogramma’s kon de soort voor uitsterven behouden worden. In de praktijk is het erg moeilijk om “tamme” dieren uit te zetten in de natuur. Maar met deze soort gaf dat geen enkel probleem. Hun aantallen groeien gestaag en er zijn nu weer rond de duizend dieren op het eiland te vinden. Ondanks dat de bevolking niet meer op dit dier jaagt is er wel een andere grote bedreiging bij gekomen. Door het invoeren van uitheemse mangoestensoorten heeft dit dier er een vijand bij. Mangoesten eten voornamelijk de eieren en kuikens van de gans.

Hawai Gans

Hawai Gans

Advertenties