Rogers Online Zoo

Coscoroba Zwaan

Coscoroba Zwaan

Coscoroba Zwaan

Nederlandse naam: Coscoroba zwaan
Deutsche name:  Coscorobaschwan
English name: Coscoroba Swan
Latijnse naam: Coscoroba coscoroba

Biotoop: moerassen en meren

Land van herkomst: Zuid-Amerika.

Omschrijving:
De Coscoroba zwaan is de kleinste zwanensoort die er is. Hij dankt zijn naam aan het geluid dat hij produceert dat klinkt als “cos-cor-oe-va”. Opvallend zijn hun rode snavel en roze poten ten opzichte van hun spierwitte verenkleed. Mannen en vrouwen zijn gelijk gekleurd, maar toch is er een verschil. Mannen hebben een oranje/gele iris en vrouwen hebben een bruine iris. Ook zijn de mannen over het algemeen groter dan de vrouwen, maar soms is dat verschil nihil. Hun voornaamste voedsel is gras en waterplanten. Maar ze eten ook schelpdieren en kleine vissen. Coscorobazwanen bouwen samen een groot hoog nest van plantaardig materiaal. Hierin worden hun eieren gelegd die ze afdekken met dons en ander materiaal. Het liefst bouwen ze hun nest in een ondiep deel van een vijver of moeras om nestrovers te bemoeilijken eieren te stelen. Hun jongen hebben veel grijze veren in hun kleed wat na verloop van tijd spierwit wordt. Deze zwanen trekken met het naderen van de winter naar noordelijkere gebieden. Omdat ze op het zuidelijk halfrond leven kennen deze dieren dus een trek naar noordelijke gebieden. Dit is omgekeerd op het noordelijk halfrond.

Advertenties