Rogers Online Zoo

Cereopsis Gans

Cereopsis Gans

Cereopsis Gans

Nederlandse naam: Cereopsis gans
Deutsche name: Hühnergans
English name: Cape Barren Goose
Latijnse naam: Cereopsis novaehollandiae

Biotoop: zout- en brakwater moerassen

Land van herkomst: Australië en Tasmanië

Omschrijving:
Cereopsis ganzen worden ook wel hoenderganzen genoemd. Ze zijn goed herkenbaar aan hun met “was” overtrokken snavel. Hier danken ze dan ook hun naam aan. Cere betekend in het Latijn “was” en opsis komt uit het Grieks en betekend “overtrokken”. Deze vogels hebben zich aangepast aan hun leefomgeving en zijn in staat om zout water te drinken. Maar ondanks dat het watervogels zijn houden deze ganzen niet van zwemmen. Je zult ze dus niet veel in het water tegen komen. De gent (man) helpt de gans (vrouw) mee met het bouwen van het nest, maar helpt niet mee met broeden. De gans legt drie tot zeven crèmekleurige eieren die in een nest van gras en dons gelegd worden. Deze felle ganzen brengen samen de jongen groot. Door hun agresieve houding weten ze een territorium te behouden waarin ze voldoende voedsel hebben om hun jongen groot te brengen. Na het broedseizoen komen deze ganzen in grote groepen voor en zijn ze veel toleranter naar elkaar toe. Deze ganzen vormen geen paartje voor het leven zoals dat bij veel andere ganzen wel is. Ze eten voornamelijk grassen en graszaden. 

Advertenties