Rogers Online Zoo

Brandgans

Brandgans

Brandgans

Nederlandse naam: Brandgans
Deutsche name: Weißwangengans
English name: Barnacle goose
Latijnse naam: Branta leucopsis

Biotoop: akkers, graslanden, kustgebieden, moerassen, rivieroevers, wadden en weilanden

Land van herkomst: Groenland, Schotland, Ierland, Rusland, Nederland

Omschrijving:
De brandgans broed rond de poolcirkel. Omdat het zomers 24 uur per dag licht is kunnen ze veel grazen en hun jongen goed verdedigen tegen roofdieren. Ze bouwen hun nesten op rotsrichels en moeilijk te bereiken plaatsen. Dit doen ze in de veiligheid van een kolonie en niet in de buurt van hun voedselgebied. Een nest bestaat uit een ondiepe kuil bekleed met wat plantaardig materiaal en dons. Zodra de kuikens geboren worden dient zich het eerste gevaar aan. Doordat ze op veilige rotsrichels broeden worden er maar weinig nesten verstoord. Maar hun jongen moeten wel van deze rotsrichels af om bij hun voedselgebied te komen. Een sprong van enkele tientallen meters overleven de meeste jongen wel. Door hun lichte gewicht en met hun kleine vleugeltjes zweven ze naar de grond. De jongen die het niet overleven worden opgegeten door polvossen en roofvogels. Als ze hun voedselgebieden bereiken eten de jonge ganzen zich vol aan jong gras, mos en ander jong groen. Nog voordat de winter intreedt moeten de jongen kunnen vliegen om naar het zuiden te vliegen. Brandganzen volgen de zogenaamde vorstlijn. Naarmate de vorst steeds zuidelijker trekt vliegen deze dieren ook steeds zuidelijker. Maar zodra de vorstlijn weer wat noordelijker ligt trek deze vogel ook noordelijker. Het kan dus zijn dat deze dieren een paar keer per jaar van noord naar zuid vliegen en weer terug. Het voordeel hiervan is dat ze hun vijanden op deze manier ontlopen omdat die nooit weten wanneer de brandgans waar is. Het Nederlandse wad is een favoriete overwinteringplek voor deze dieren.

 

Advertenties