Rogers Online Zoo

Bergeend

Bergeend

Bergeend

Nederlandse naam: Bergeend
Deutsche name: Brandgans
English name: Common Shelduck
Latijnse naam: Tadorna tadorna

Biotoop: waterrijke gebieden, kusten

Land van herkomst: Europa, Azië, Afrika

Omschrijving:
De woerd (man) en eend (vrouw) van deze eendensoort hebben hetzelfde verenkleed. Maar er is wel een duidelijk onderscheid te maken. Woerden hebben een felrode snavel met een knobbel terwijl deze bij de eenden zonder knobbel en valer van kleur is. Het voedsel van de Bergeend bestaat uit slakken, schaaldieren, kreeftjes, insecten, wormen en visjes. Dit voedsel zoeken ze het liefst in ondiepe modderige bodemlagen. Door met zijn poten in de modder te trappelen en de omhoog wervelde dieren uit het water te zeven komt dit dier aan zijn voedsel. Deze methoden van voer zoeken noemen ze bij eenden: grondelen. Hun verspreidingsgebied wordt steeds ruimer aangezien deze vogel steeds meer het binnenland opzoekt.

Bergeenden zijn holenbroeders die gebruik maken van leegstaande konijnenholen. Dit is tevens een groot probleem omdat beschikbare holen steeds schaarser worden. Omdat de konijnenpopulatie sterk afneemt worden er ook minder holen gegraven. Dit dier weet noodgedwongen de omschakeling te maken om in dicht struikgewas te broeden, hoewel dit voor het dier geen ideale plaats is. Zoals bij veel eendensoorten kent de bergeend een zogenaamde eclipsrui. In deze periode verliest dit dier een deel van zijn veren inclusief zijn slagpennen. De slagpennen zijn essentieel om te kunnen vliegen en  in deze periode zijn ze dus heel kwetsbaar voor roofdieren. Maar binnen zeer korte tijd heeft het dier een geheel nieuw verenkleed. Het nut hiervan is om een goed verenkleed voor de winter te hebben. De eclipsrui is vaak in de zelfde periode als dat de jongen geboren worden. Zolang de pullen (eendenkuikens) niet kunnen vliegen heeft het voor de ouder dieren ook geen nut om te vliegen.

Advertenties