Rogers Online Zoo

Kookaburra

Kookaburra

Kookaburra

Nederlandse naam: Gewone Kookaburra of Lachvogel
Deutsche name: Lachender Hans
English name:  Laughing Kookaburra
Latijnse naam: Dacelo novaeguineae

Biotoop: loofbossen en graslanden agrarische gebieden

Land van herkomst: Australië, Tasmanië, Nieuw-Zeelan

Omschrijving:
De Gewone Kookaburra wordt ook wel Lachvogel genoemd. Door zijn karakteristieke geluid dat lijkt op het menselijke lachen. Dit geluid wordt gemaakt om familiebanden te verstevigen en om hun territorium af te bakenen. In tegenstelling tot andere ijsvogels die jagen op vis, jaagt de Kookaburra op landdieren als insecten, slakken, kikkers, reptielen en soms kleine vogels. Door hun relatief korte vleugels zijn ze zeer wendbaar in het bos. Het is de grootste ijsvogelsoort die er bestaat. Deze dieren komen voor in kleine familiegroepen waarvan de jongen van voorgaande nesten mee helpen met het grootbrengen van het huidige nest. Kookaburra’s leggen drie eieren in een boomholte waarvan het derde ei, en dus ook het derde jong, een stuk kleiner is als de eerste twee. Bij een te kort aan voedsel is het ook het laatste jong dat het onderspit delft. Kookaburra’s zijn vrij tam en komen ook veelvuldig voor in stedelijke gebieden. Hier grissen ze dan ook wel eens eten uit de handen van mensen.

Advertenties