Rogers Online Zoo

Grote Textorwever

Grote Textorwever

Grote Textorwever

Nederlandse naam: Grote Textorwever
Deutsche name: Dorfweber oder Textorweber
English name: Village Weaver or Spotted-backed Weaver or Black-headed Weaver
Latijnse naam: Ploceus cucullatus

Biotoop: veel verschillende biotopen

Land van herkomst: Afrika

Omschrijving:
Er is een duidelijk verschil te zien tussen de mannen en de vrouwen van deze weversoort. Mannen zijn fel geel met een zwarte kop terwijl de vrouwen wat geel/bruin zijn. Mannen bouwen hele opvallende nesten met als doel de vrouwen zo ver te krijgen om er hun eieren en jongen in groot te brengen. Hoe beter het nest gebouwd is, hoe sneller een vrouw zich aan-biedt om er gebruik van te maken. Met een nestingang aan de onderkant wordt het roofdieren, zoals slangen het moeilijk gemaakt om in te breken. Ook roofvogels hebben het moeilijk omdat ze via de onderzijde het nest moeten aanvallen. Ook hiervoor geld dat een goed gebouwd nest meer jongen groot brengt. Als een vrouwtje het nest goed keurt paart het mannetje met haar en legt ze haar eieren. De man kijkt er verder niet meer naar om en begint aan de bouw voor een volgend nest. Veelal worden grassen gebruikt omdat deze makkelijk te buigen en vlechten zijn. Er is echter een vogel met slechte bedoelingen die in staat is het nest te betreden. De Diederickkoekoek wacht geduldig tot een vrouw het nest verlaat en vliegt snel naar binnen. Niet om de jongen te doden maar om haar eigen ei in het nest te deponeren. De textorwevers brengen dat het jong groot van deze koekoek. Textorwevers eten voornamelijk zaden, kruiden en insecten waarmee ze ook hun jongen groot brengen. Ze broeden in kolonies waardoor ze de veiligheid hebben van elkaar. Hele bomen verdwijnen soms door het beeld van alle nesten die gebouwd zijn. Maar een goede nestboom lijd daar niet onder.

Advertenties