Rogers Online Zoo

Wilde Boskalkoenhaan

Wilde boskalkoen

Wilde boskalkoen

Nederlandse naam: Wilde boskalkoen
Deutsche name: Truthuhn
English name: Common turkey
Latijnse naam: Meleagris gallopavo

Biotoop: Bossen

Land van herkomst: Bosrijke oostelijke deel van de Verenigde Staten en Canada.

Omschrijving:
Dit is de voorouder van de tamme kalkoen die we veelal op kinderboerderijen aantreffen of in kalkoenmesterijen. De mannen hebben een opvallende kale, blauwgekleurde kop met rode lellen. Deze zwellen op naarmate de man opgewonden raakt.  Ondanks de vele kleurvariaties bij tamme kalkoenen zijn hun wilde soortgenoten veel kleurrijker en hebben meer patronen in hun verenkleed. Het kwastje op de borst bij kalkoenen is ook heel kenmerkend. Het klokkende geluid dat ze maken hoort ook bij kalkoenen. Kalkoenen hebben veel aangeboren instinctmatige gedrag en zullen in hun opvoeding weinig leren. In tegenstelling met andere dieren, waarbij veel informatie nodig is om te kunnen overleven en dat doorgegeven wordt via een leerproces. Kalkoennesten zijn zeer kwetsbaar aangezien ze op de grond broeden. Minder dan de helft van alle broedsels zijn succesvol. Het duurt zes weken voordat de eieren uitkomen waardoor nesten kwetsbaar zijn voor roofdieren en menselijke verstoring. Het sterftecijfer van de kuikens ligt gemiddeld tussen de 70% en 80%. In de eerste twee weken van hun leven, wanneer de kuikens niet kunnen vliegen en onder de hen op de grond overnachten zijn ze zeer kwetsbaar. Gelukkig hebben wilde kalkoenen een hoog reproductief vermogen en één goed broedsel kan een populatie beduidend doen aangroeien.

Wilde kalkoenen zijn alleseters. Onderzoekers hebben onderzocht dat wilde kalkoenen zich voeden met meer dan honderd verschillende soorten planten en dieren. Ze eten zowat alles. Het grootste deel, 85 % van hun voeding, bestaat uit plantaardige voedingsstoffen als bessen, groene bladeren, graszaden, beukennootjes, fruit, zaden van ceder en pijnbomen, graan, tarwe, haver en andere graansoorten uit agrarische velden. De overige 15% bestaat uit insecten en kleine ongewervelden.

Advertenties