Rogers Online Zoo

Rosella

Rosella

Rosella

Nederlandse naam: (Gewone) Rosella
Deutsche name: Rosellasittich
English name: Eastern Rosella
Latijnse naam: Platycercus eximius

Biotoop: savannen, open bossen, akkerlanden, boomgaarden, tuinen en parken.

Land van herkomst: Zuidoost Australië, Tasmanië

Omschrijving: Rosella’s komen in veel verschillende biotopen voor. In Australië zijn het echte cultuurvogels die zelfs in stedelijke gebieden, parken en achtertuinen te vinden zijn. Buiten de broedtijd vormen ze kleine groepen. Deze kunnen zich soms uitbreiden tot honderd of meer exemplaren. Rosella’s kennen geen wintertrek en blijven het liefst in één gebied. Ze voeden zich voornamelijk met de zaden van grassen, struiken en bomen (vooral eucalyptussen en acacia’s), kruiden, vruchten, noten, bladknoppen, bloemen, nectar en insecten. Ze profiteren veel van agrarische bedrijven waar graan gemorst wordt of waar nog veel zaden in hooi of stro zit. Maar ze vormen geen plaag voor boeren. Alleen in boomgaarden zijn ze niet gewenst aangezien ze de bloemknoppen van de fruitbomen kapot maken. Mannen en poppen (vrouwtjes) lijken op het eerste gezicht erg veel op elkaar. Maar als je goed kijkt zie je dat de mannen feller van kleur zijn en scherper getekend. De vrouwen zijn valer en de veerlijnen lopen meer in elkaar oven. De jongen zijn minder vaal getekend als de poppen. Rosella’s broeden in holle bomen of dikke holle taken die ze naar wens nog verder uithollen.

Advertenties