Rogers Online Zoo

Monniksparkiet

Monniksparkieten

Monniksparkieten

Nederlandse naam: Muis- of Monniksparkiet
Deutsche name: Mönchsittich
English name: Monk parakeet, Quaker parrot of Grey-breasted parakeet
Latijnse naam: Myiopsitta monachus

Biotoop: Bossen, open bossen, landbouwgebieden

Land van herkomst: Brazilië, Uruguay, Argentinië, Bolivia, Paraguay.

Omschrijving: Muisparkieten zijn de enige parkieten die zelf hun nest bouwen. Het zijn echte koloniebroeders die gezamenlijk één groot nest bouwen met verschillende ingangen. Dit nest wordt opgebouwd uit heel veel takken die soms langer zijn als de vogel zelf. Elk paartje muisparkieten heeft zijn eigen ingang in het nest met broedkamer. De broedkamer wordt bekleed met grasstengels en andere zachte materialen. Afhankelijk van hoeveel paartjes er in het nest broeden, kan een nest wel enkele meters doorsnee hebben. Hierdoor heeft het nest ook een gigantisch gewicht, dus een stevige ondergrond is wel vereist. Een grote boom, elektriciteitsmast of telefoonpaal is een goede basis. Het bouwen van dergelijke nesten is waarschijnlijk ontstaan omdat deze dieren van oorsprong op de Pampa’s leefden. Pampa’s zijn grote open vruchtbare vlaktes waar weinig bomen groeien en geen beschutting is. Door gebrek aan holle bomen of rotsrichels moesten deze dieren zelf hun nesten bouwen. Dit kunnen we zien als een stukje gedragsevolutie. Als een paartje klaar is om te nestelen worden er gemiddeld vier tot zeven eieren gelegd. Deze worden door beide ouders uitgebroed en de jongen worden door beide ouders grootgebracht. De nesten worden ook als slaapplaats gebruikt voor buiten het broedseizoen. Daarom zijn ze het hele jaar bezig hun nest in orde te houden.  Tevens beschermt het nest tegen roofdieren. Van nature eten deze vogels zaden, bladknoppen, kruiden, insecten en klei.

Advertenties