Rogers Online Zoo

Witnekkraanvogel

Witnek kraanvogel

Witnek kraanvogel

Nederlandse naam: Witnekkraanvogel
Deutsche name: Weißnackenkranich
English name: White-naped Crane
Latijnse naam: Grus vipio

Biotoop: Open vlaktes met weinig bomen, vochtige omgeving.

Land van herkomst: Zuidoost Rusland, Mongolië, China, Korea en Japan.

Omschrijving:
Deze 130 – 140 cm grote kraanvogel heeft een spanwijdte van meer dan twee meter. Door hun typische gekronkelde luchtpijp kan deze vogel een trompetachtig geluid maken. Hun voedsel bestaat voornamelijk uit waterplanten, wortels, bessen, kruiden, insecten, amfibieën en kleine knaagdieren. In het broedseizoen leven deze vogels in paartjes en dulden dan geen concurrenten in hun territorium. Maar tijdens de trek van en naar het zuiden en in de winter komen deze vogels in grote groepen voor. Hun baltsgedrag (parings gedrag) vertonen ze niet alleen in de paartijd maar ook daar buiten. Dit versterkt de band tussen de man en vrouw.

Advertenties