Rogers Online Zoo

Europese Kraanvogel

Europese Kraanvogel

Europese Kraanvogel

Nederlandse naam: Europese Kraanvogel of Euraziatische kraanvogel
Deutsche Name: Grauer Kranich oder Eurasischer Kranich
English name: Common Crane or Eurasian Crane
Latijnse naam: Grus grus

Biotoop: nat grasland of hoogveenmoerassen

Land van herkomst: Scandinavië, Sovjet-Unie, Polen, Mongolië, Turkije, Kazachstan

Omschrijving:
Europese kraanvogels leven in het noorden van Europa. Vroeger kwamen deze vogels veelvuldig voor in Nederland maar doordat hun favoriete leefgebied in agrarisch land veranderde is deze vogel lang weg geweest uit Nederland. Door natuurbescherming zijn er enkele gebieden weer geschikt voor deze vogel en komt hij langzaam weer terug. Hij leeft het liefst in moerasachtig gebied met beschutting van bomen en struiken. Het liefst maken ze hun nest aan de waterkant dat bestaat uit een graspol waarin ze hun ei leggen. Meestal wordt er maar één ei gelegd. Als hun jong geboren wordt dan kan het na een dag al met de ouders meelopen. De ouders zoeken voedsel, voor het jong, dat voornamelijk bestaat uit insecten. Omdat het jong zelf nog niet bedreven is om op insecten te jagen bieden de ouders het aan het jong aan. Na verloop van tijd leert het jong zelf te jagen en het groeit als kool. Het voedsel wordt uitgebreid met reptielen, amfibieën, wormen, slakken, kleine knaagdieren, granen, zaden en wortels. Als het jong volgroeid is maken de dieren zich op voor hun wintergebied in Noordelijk Afrika en Zuidelijk Azië. Ouders vliegen samen met hun jong naar verzamelgebieden in Europa waar grote zwermen (groepen) kraanvogels bij elkaar komen. Van daaruit vliegen ze in zwermen naar het zuiden. Na de winter, al vrij vroeg in het voorjaar vliegen de dieren terug naar het noorden. In oostelijke delen van Nederland kun je grote groepen kraanvogels zien overtrekken die zich langzaam opsplitsen. Elk koppel vliegt naar zijn eigen geboortegebied waar ze hun favoriete territorium innemen. In de dan nog besneeuwde gebieden beginnen ze al heel vroeg met hun paringsdansen en trompettergezang. Dit is om al heel snel na het intreden van de lente hun ei te kunnen leggen. Het groot brengen van het jong duurt tot eind augustus waarna ze ook direct aan hun wintertrek naar het zuiden moeten beginnen. Er is dus geen tijd te verliezen.

Advertenties