Rogers Online Zoo

Canadese Kraanvogel

Canadese Kraanvogel

Canadese Kraanvogel

Nederlandse naam: Canadese kraanvogel
Deutsche name: Kanadakranich
English name: Sandhill Crane
Latijnse naam: Grus canadensis

Biotoop: Drasland

Land van herkomst: Canada, Verenigde Staten, Alaska, Noordoost Siberië

Omschrijving:
Deze grote vogel van heeft net als alle andere kraanvogels het karakteristieke trompet geluid. Een paartje trompettert altijd samen in een complex duet. Voor elke enkele trompetter van de man beantwoordt de vrouw deze met een dubbele trompetter terug. Met een spanwijdte van 160-210 cm is deze vogel in staat uren te zweven op de “thermiek”. Dit is warme opstijgende lucht die de kraanvogel op tilt zonder dat ze vleugelslagen hoeven te maken. Dit stelt ze in staat om hun overwinteringgebieden te bereiken zonder veel energie te verspillen met vliegen. De Canadese kraanvogel heeft een gevarieerd dieet dat bestaat uit insecten, waterplanten, kreeftjes, zaden, vruchten, wortels, knaagdieren en vissen. Ze broeden het liefst in oevervegetatie waar ze een nest maken van platgedrukt riet. Maar als dit niet voorhanden is broeden ze op de kale grond. Ze leggen twee eieren en de jongen groeien binnen enkele maanden op om in het najaar naar het zuiden te kunnen trekken.

Advertenties