Rogers Online Zoo

Graskarper

Graskarper

Graskarper

Nederlandse naam: Graskarper
Deutsche Name: Goldfisch
English name: Goldfish
Latijnse naam: Ctenopharyngodon idella

Biotoop: water met (dichte) begroeiing

Land van herkomst: China

Omschrijving:
De graskarper is een vis die van oorsprong helemaal niet in de Nederlandse wateren voor komt. Omdat deze vis een echte herbivoor is, dat is een moeilijk woord voor planteneter, wordt hij graag uitgezet in sloten waar veel begroeiing is. Dit dier graast de waterkanten en ondiepere gedeeltes af om zo de vegetatie (planten) in bedwang te houden. Zijn voorkeur gaat uit naar zachte plantensoorten als waterpest, draadalg en hoornblad maar bij een voedselschaarste stapt hij net zo gemakkelijk over op lisdodde en riet. Een karper kan heel goed proeven en ruiken. Op deze manier vind hij zijn voedsel. Omdat zijn ogen aan de zijkant van zijn kop staan kan hij wat minder goed zien waar zijn eten precies ligt. Met grote happen neemt hij zijn voedsel tot zich en met een speciale aanpassing in zijn bek weet hij het eetbare te filteren van het niet eetbare. Naarmate het warmer wordt gaat deze vis ook meer eten. Bij een temperatuur van 20°C kan deze wel 100% tot 160% van zijn eigen lichaamsgewicht aan voedsel eten. Tegenwoordig wordt deze vissoort minder vaak gebruikt als begrazer van wateren omdat natuurbeheerders meer en meer een natuurlijke wateromgeving willen creëren. Deze karpersoort kan wel anderhalve meter lang worden en 40 kilo wegen. De graskarper heeft een hoge watertemperatuur nodig om zich te kunnen voortplanten. Tot op heden zijn de temperaturen van de Nederlandse wateren te laag om zichzelf voort te kunnen planten. Alleen door de kweek in kwekerijen en het uitzetten van deze dieren kunnen we de graskarper vinden in onze sloten en wateren. De graskarper is door zijn langwerpige torpedoachtige vorm een zeer goede en snelle zwemmer. Zijn gespierde lichaam kan met een paar bewegingen een zeer hoge snelheid bereiken.

Advertenties