Rogers Online Zoo

Plan van aanpak

Het realiseren van een dierentuin is niet zomaar een klus, daar komt een heleboel bij kijken. En alles is even belangrijk. Zo heb ik de afgelopen jaren gewerkt aan een “ondernemersplan” wat inmiddels 600 pagina’s telt exclusief bijlagen en offertes van externe bedrijven. In dit plan is een uitleg gegeven van wat mijn idee is en dit idee is tot in de puntjes uitgewerkt. Zo heb ik:

  • Van alle dierenverblijven een kostenraming gemaakt, schetsen getekend en voorwaarden geschreven waar het verblijf minimaal aan moet voldoen om de dieren ethisch verantwoord te houden.
  • Van veel dierenverblijven een professionele tekening gemaakt hoe deze moet worden. Van verschillende verblijven is nog een tekening nodig en hiervoor kan ik jouw donatie goed gebruiken.
  • Van een aantal dierenverblijven is een maquette gemaakt en om mijn plan visueel te presenteren zijn er nog meer maquettes nodig. Ook hiervoor kan ik donaties gebruiken.
  • In deze dierentuin is ook een horecapunt, toiletgebouw, speeltuin, picknickplaats, parkeerplaats, voedingskeuken, werf en de gehele aankleding van het park verwerkt. Hiervoor zijn kostenramingen gemaakt en offertes aangevraagd.
  • Het hele plan is verwerkt tot een financieel overzicht. Wat zijn de kosten, opbrengsten en hoe werkt het met belastingen. Dit financiële overzicht is belangrijk om gemeenten, banken en geldschieters te overtuigen van de haalbaarheid van mijn plan. Dit overzicht moet nog door een accountant worden nagekeken en hiervoor zijn alle financiële of dienstelijke donaties welkom.
  • Een dierentuin zou al snel saai worden als er geen nieuwe verblijven gebouwd worden. Daarom is er niet één plan geschreven maar tien plannen. Er is als het ware een soort ontwikkelplan geschreven of draaiboek wat er de aankomende tien jaar ontwikkeld moet worden.
  • Daarnaast zijn er berekeningen gemaakt van evenementen die georganiseerd worden om extra bezoekers aan te trekken. Er is een prognose gemaakt wanneer welk evenement het beste georganiseerd kan worden zodat dit extra bezoekers aantrekt.
  • Studenten van de HAN in Nijmegen hebben een marktonderzoek gedaan over de haalbaarheid van mijn plan. Hieruit is gebleken dat de inwoners rond de vestigingsplaats heel geïnteresseerd zijn in het concept: Roger’s Zoo!

Al met al een flinke klus die steeds dichter bij de realiteit komt.

 

Als mijn plan volledig klaar is, en dit zal afhankelijk zijn van de donaties die ik krijg om de laatste puntjes op de I te zetten, dan zal het gepresenteerd gaan worden aan gemeenten en geldschieters. En dan kan het van start gaan.

Advertenties